وکالت دعاوی

هر آنچه که از وکالت دعاوی باید بدانید…
یکی از مهم ترین خدمات حقوقی مورد نیاز مردم وکالت دعاوی و پذیرش طرح دعوا از سوی خواهان پرونده و یا دفاع از حقوق خوانده در دعاوی طرح شده علیه اوست. 
باید بدانیم وکالت دعاوی به چه معناست و چگونه وکیل دعاوی مناسب برای پرونده خود بیابیم و در این خصوص به چه نکاتی توجه کنیم؟

وکیل دعاوی لاهوت

درخواست مشاوره با وکیل دعاوی

وکالت دعاوی چیست؟

وکالت دعاوی تفویض اختیار به یک نفر برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق فرد با تمامی مقدمات و ملزومات آن است، در وکالت دعاوی شخصی که به عنوان وکیل انتخاب می گردد باید دارای پروانه وکالت باشد. وکیل دعاوی به موکل در تمامی امور مربوط به پرونده کمک می کند که مسئله به بهترین شکل ممکن پیگیری شود.

هم چنین اشخاص می‌توانند از مشاوران حقوقی کمک و مشاوره به عمل آورند با این تفاوت که حیطه وظایف و صلاحیت‌ های وکیل از مشاور حقوقی بیشتر است و مشاور حقوقی فقط به صورت مختصر و کلی مراجعه کننده را راهنمایی می کند که برای رسیدگی به مسئله اش از چه طریقی اقدام کند بهتر است.

وکالت دعاوی با وکالت مدنی که در قانون مدنی تعریف شده است متفاوت است.

طبق ماده 656 قانون مدنی وکالت مدنی به این معنا می باشد که یکی از طرفین شخص دیگری را برای انجام امری نایب خود نماید. این کار می تواند هر کاری باشد که خود موکل شخصا صلاحیت انجام آن کار را داشته باشد. کسی که خودش صلاحیت انجام کاری را ندارد واضح است که به دیگری هم نمی تواند برای انجام کاری که خودش صلاحیت انجامش را ندارد، وکالت دهد.

جهت وکالت مدنی باید طرفین در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و وکالتنامه را به صورت رسمی تنظیم نمایند. وکیل فقط در همان حدود اختیاراتی که به وی اعطا شده می تواند اقدام نماید نه چیزی فرا تر از آن. اگر چنین اقدامی لازم باشد وکیل حتما باید از موکل قبل از انجام، اجازه بگیرد وگرنه آن اقدام هرچند درست باشد از نظر موکل اعتبار ندارد.

امروزه وکالت دعاوی رو به تخصصی شدن پیش رفته و شامل حوزه های تخصصی هم چون کیفری، تجاری، حقوقی، گمرکی، ملکی و… می باشد.

تفاوت وکالت دعاوی با وکالت مدنی

وکالت مندرج در قانون مدنی که نیابت هم نام می گیرد می تواند به هر شخص حقیقی اعطا شود چه وکیل دادگستری باشد چه نباشد ؛ به علاوه این شخص می تواند در هر رشته غیر مرتبط با موضوعات حقوقی تحصیل کرده باشد و یا متخصص در هر زمینه دیگری باشد.

اما وکیل در دعاوی شخصی است که در رشته حقوق تحصیل کرده در آزمون وکلا شرکت کرده سپس توسط دادگستری بعنوان وکیل پذیرفته شده و پروانه وکالت دریافت کرده باشد.

علی الاصول صلاحیت وکیل مدنی در حیطه ای که به وی اعطای وکالت شده عام است بدین صورت که شخص وکیل دارای تمامی اختیاراتی است که موکل، خودش در آن حیطه داراست ؛ در حالی که صلاحیت وکیل دعاوی در دعوای مورد نظر خاص بوده و تنها دارای اختیاراتی است که موکل صراحتا و در قرارداد به وی اعطا کرده باشد.

انواع وکالت دعاوی

طبق ماده 660 قانون مدنی وکالت ممکن است به دو نوع مطلق و یا مقید باشد.

اگر مورد وکالت منحصر به امر یا اموری خاص باشد وکالت مقید است برای مثال اعطای وکالت به شخصی جهت انجام امور مالی یک شرکت.

در صورتیکه وکالت منحصر به امور خاصی نشده باشد به عبارتی مربوط به کلیه امور موکل باشد وکالت مطلق خواهد بود.

علاوه بر این وکالت می تواند به صورت خاص یا عام داده شود.

برای مثال وکالت در امور مالی شرکت یا وکالت در فروش یک ملک،  خاص می باشد حال آنکه ممکن است وکیل در تمام امور مربوط به شرکت یا یک ملک دارای صلاحیت باشد که در این صورت وکالت وی عام خواهد بود.

نکته دیگر اینکه وکلا خود به چند دسته تقسیم می شوند :

وکیل تسخیری

در مواردی که در دعاوی کیفری بنا به دلایلی مثل عدم استطاعت مالی متهم یا امتناع او از اخذ وکیل،  وکیلی وارد پرونده نشده باشد و دادگاه تشخیص دهد که باید در این پرونده وکیلی وجود داشته باشد، وکیلی بصورت رایگان انتخاب و پیگیر امور موکل خواهد شد.

قانون گذار حق داشتن وکیل تسخیری را برای دفاع از متهم در برخی موضوعات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم است، لازم و حضور وی را برای دفاع از متهم  اجباری می‌داند. به طوری که اگر وکیلی به عنوان وکیل تسخیری برای متهمی انتخاب شود و با وجود تعهد در جلسه حاضر نشود ضمن در نظر گرفتن مجازات و جریمه برای وکیل مورد نظر مجدداً برای متهم وکیل تسخیری دیگری تعیین خواهد شد.

واقعیت آن است که موضوع وکیل تسخیری در قانون مجازات اسلامی بستری است تا افراد و اقشار ضعیف جامعه هم بتوانند از حق داشتن وکیل بهره مند شوند بنابراین بیشتر دارای جنبه حمایتی است تا به نحوی از مورد ظلم قرار گرفتن این افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت حق الوکاله وکیل ممانعت به عمل آید و حق افراد در سیستم حقوقی که باید برقرار کننده عدالت باشد ضایع نشود.

وکیل معاضدتی 

در مواردی که در دعاوی حقوقی شخص بنا به دلایلی مثل عدم وجود بضاعت مالی قادر به اخذ وکیل نمی باشد وکیلی بصورت رایگان وکالت فرد را برعهده می گیرد.

در وکالت معاضدتی، وکیل در شرایطی مستحق دریافت حق ‌الوکاله است که حکم به نفع موکل صادر شود و حکمی که از طرف دادگاه صادر شده، قابلیت اجرا داشته باشد. یعنی دراین شرایط وکیل مستحق دریافت حق الوکاله از محکوم علیه است (شخصی که رای در دادگاه علیه او صادر شده) درغیر این صورت از دریافت اجرت محروم می باشد. وکیل تسخیری در دعوای کیفری و فقط برای متهم انتخاب می شود نه شاکی ولی وکیل معاضدتی منحصر به دعوای حقوقی است اما علاوه بر خواهان دعوی، خوانده نیز می تواند در صورتی که دادگاه عدم استطاعت وی از پرداخت حق الوکاله را تشخیص دهد از وکیل معاضدتی بهره مند شود.

وکیل انتخابی

وکیلی که توسط خود شخص انتخاب شده و با وی قرارداد وکالت بسته می شود و فرد بعنوان وکیل شخص در دادگستری حاضر شده و طبق پرونده و به صورت قانونی به دفاع می پردازد.

وکیل اتفاقی

طبق قاعده اولیه و برابر با قانون ایران، غیر از وکلای دادگستری که پروانه وکالت دریافت کرده اند،  هیچ شخصی نمی‌تواند در جلسه‌ دادگاه‌ها برای وکالت کردن یا دفاع از حقوق افراد حاضر شود، مگر به‌طور اتفاقی و آن هم به صورت کاملا محدود. اگر این شخص تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی شغل او وکالت نباشد و بصورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان او در مراجع قضایی دارند خارج از چرخه آزمون کانون وکلای دادگستری و اختبار و… از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت بگیرد، با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوطه می‌تواند به این امر اقدام کند. به عبارت دیگر انجام وکالت موقتی نیاز به گرفتن مجوز دارد. پس شخص متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای دانش حقوقی کافی باشد و وکیل دادگستری هم نباشد. علاوه بر این تنها برای بستگان خود می‌تواند وکالت اتفاقی انجام دهد و خواهان وکالت اتفاقی تنها سه بار در سال می‌تواند این کار را انجام دهد. شخصی که تقاضای انجام وکالت به صورت اتفاقی را داشته باشد، باید درخواست خود را به ‌طور کتبی در دفتر کانون وکلای دادگستری ثبت کند.

About Us

معرفی گروه وکلای لاهوت

 گروه وکلای لاهوت با اتکا به علم و تخصص اعضای جوان خود در راستای ارائه خدمات حقوقی گام برداشته است. این گروه متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر کشور و رتبه های برتر وکالت سعی در حفظ شان و جایگاه عدالت با روش‌های مدرن داشته و به توانایی و علم خود در مسیر احقاق حق اطمینان داشته و با اعتماد به جوان گرایی قدم در این عرصه گذاشته است.

 لاهوت با ندای صداقت می آید.

گروه وکلای لاهوت در حوزه‌های مختلف با در اختیار گذاشتن وکلا و مشاوران متخصص در موضوعات حقوقی متنوع این قصد را دارد خدمات حقوقی را با بالاترین کیفیت ارائه دهد و این امر محقق نمی‌شود مگر با تخصصی کردن ارائه خدمات.

تعهدات وکیل و موکل چیست؟

تعهدات وکیل

  • اگر از اقدامات یا سهل‌انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد شود او مسئول خواهد بود. وکیل باید کاملا نسبت به وظیفه ای که بر دوش او قرار داده شده متعهد باشد و به درستی و با دقت کامل به پیگیری امور بپردازد.
  • رعایت مصلحت موکل در اقدامات و قعالیت‌های خویش. وکیل همیشه باید در نظر داشته باشد که بهترین و سریع ترین راه قانونی برای احقاق حق موکل کدام است.
  • وکیل باید در نگهداری از اسناد و مدارک موکل نهایت امانتداری را رعایت کند زیرا وکیل امین است و آنچه را که در اثر وکالت به‌دست می‌اورد باید به موکل تحویل دهد.
  • تسلیم صورت ‌حساب وکالت و شفاف نگه داشتن حساب و کتاب های مالی میان خودش و موکل.

تعهدات موکل

  • الترام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث، چرا که وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است و اگر تعهدی به فرد دیگری می دهد در واقع به نمایندگی از موکل بوده و موکلش را در مقابل فرد مسئول می کند.
  • پرداخت حق الوکاله وکیل که طبق قرارداد یا عرف و تعرفه پرداخت می‌شود.
  • پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پرداخته است باید توسط موکل انجام شود و وکیل برای تقبل این هزینه ها هیچ مسئولیتی ندارد.

شرایط وکالت از نگاه قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند: وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر برخورداری از خدمات وکلای پایه یک دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و پیگیری امور حقوقی مربوط، از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده استفاده کنند به شرطی که این افراد دارای شرایط زیر باشند:

  • لیسانس رشته حقوق با دو سال سابقه کار در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط
  • دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت
  • وجود این شرایط در شخص را باید بالا ترین مقام همان سازمان تشخیص دهد.

ماده ۳۷ اگر موکل بخواهد به هر دلیلی وکیل را عزل کند باید حتما هم به وکیل و هم به دادگاه اعلام کند.عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نمی شود. یعنی رسیدگی به پرونده بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد و خود شخص باید از آن پس رسیدگی به امور خود و تعقیب را پیگیری کند.

ماده 38 اشاره می کند که تمام اموری که وکیل در فاصله ی بعد از عزل شدن توسط موکل و قبل از اطلاع پیدا کردن از عزل انجام می دهد معتبر محسوب می شوند. حتی اگر ابلاغی به او از طرف دادگاه انجام شود ابلاغ به وکیل به حساب می آید. اما بلافاصله بعد از اطلاع یافتن از عزل هیچ اقدامی از جانب وکیل وجاهت قانونی ندارد.

ماده ۳۹ اشاره می کند که اگر وکیل نزد دادگاه استعفا دهد دادگاه باید این امر را به اطلاع موکل برساند که از آن به بعد یا شخصا پیگیری را ادامه دهد یا وکیل جدیدی انتخاب کند. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده و پس از آن می خواهد استعفا دهد، باید این موضوع را به موکل اطلاع دهد.

ماده ۴۱ اشاره می کند که وکیل وظیفه دارد در دادگاه حاضر شود و تمام قد از موکل دفاع کند و تمام تلاش خود را در این راه انجام دهد. غیبت وکیل در دادگاه مورد پذیرش نیست مگر دلیل موجهی مانند بیماری وجود داشته باشد.

وکالت دعاوی تخصصی

تخصص در امر وکالت مانند سایر رشته ها بسیار حائز اهمیت است همانطور که در مراجعه ی بیمار به پزشک، تخصص پزشک معالج اهمیت زیادی دارد و برای هر بیماری به هر پزشکی مراجعه نمی شود،  

در مورد وکالت نیز هر وکیل حیطه تخصصی خود را دارا است به همین خاطر است که رشته حقوق و حرفه وکالت هر روز بیشتر به سمت تخصصی شدن پیش رفته است. برخی وکلا نیز به سبب قبول پرونده های متعدد در یک زمینه خاص هم چون کیفری،  تجاری و… در این زمینه ها به تجارب ارزشمندی دست یافته اند بنابراین همواره در تلاشند که تا حد امکان به پرونده های حیطه تخصصی خودشان ورود نمایند.

به همین جهت می بینیم که وکلا در هنگام معرفی خود عناوینی هم چون عنوان های زیر را به کار می برند :

به علاوه از آنجا که این روزها با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی عموماً تمامی افراد به نوعی درگیر پرونده‌های قضایی می‌باشند، بدیهی است که همه نمی‌توانند بر قوانین ماهوی و شکلی تسلط پیدا کنند و عاقلانه این است که دفاع از حقوق خود را با انتخاب وکیل متخصص و مجرب به او بسپارند و این امر را هم مورد توجه قرار دهند که درچه حیطه ای به کدام وکلای متخصص مراجعه نمایند. 

خدمات گروه وکلای لاهوت در خصوص وکالت دعاوی

گروه وکلای لاهوت با بهره گیری از همراهی وکلای مجرب و متخصص در حیطه مورد نظر متقاضیان محترم از طریق مشاوره حقوقی، وکالت در دعاوی، دفاع، داوری، تنظیم دادخواست و لایحه خدمت رسانی می نماید.

گروه وکلای لاهوت متشکل از وکلای کاملا متخصص در حیطه های مختلف حقوقی و کیفری است و تلاش می کند مسائل حقوقی مراجعین محترم را بسته به موضوع پرونده به وکیل متخصص در همان موضوع بسپارد تا از راه قانونی بهترین راه حل یافت شود و در سریع ترین زمان ممکن افراد به حقوق خود دست پیدا کنند و در پرونده هایشان موفق شوند.

We're Here To Help You

ما برای حل مشکل حقوقی شما اینجا هستیم

وکیل پایه یک دادگستری

تیم لاهوت متشکل از بهترین وکلای پایه یک دادگستری حقوقی، کیفری و تجاری داخلی  و بین المللی آماده پذیرش پرونده و دفاع از حقوق موکلین خود می‌باشد.

مشاوره حقوقی

مشاوره تخصصی توسط وکلای پایه یک دادگستری در کلیه امور حقوقی و کیفری، دیوان عدالت اداری، تجاری و… در حوزه داخلی و بین المللی توسط وکلای لاهوت صورت می گیرد.

تنظیم قرارداد

تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی در تمامی حوزه ها و مطالعه و مشاوره امور قرارداد توسط وکلای متخصص دپارتمان تنظیم قرارداد لاهوت صورت می گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.